Climate Change in CA

 

Climate Change in Central Asia

 

CAREC Institute’s Research Grant on Digitalization of Infrastructure and Decarbonization in Central Asia

In the year of 2023, the three Post-Doctoral Research Fellows of the OSCE Academy - Dr Rahat Sabyrbekov, Dr Aizhan Sharshenova and Dr Burulcha Sulaimanova received a research grant from the CAREC Institute within the framework of its “Leveraging Digital Technology for Green, Sustainable and Inclusive Growth”, CTTN Research Grants Program.

The Post-Doctoral Research Fellows of the Academy conducted a year-long research study on the topic of “Digitalization of Infrastructure and Decarbonization in Central Asia: Opportunities and Challenges” to develop a research-based report with policy recommendations for Central Asian governments. 

 

Digitalization of Infrastructure and Decarbonization in Central Asia: Opportunities and Challenges

by Dr Rahat Sabyrbekov, Dr Aizhan Sharshenova and Dr Burulcha Sulaimanova

Executive Summary

This research paper investigates the opportunities and challenges of infrastructure digitalization and the promotion of decarbonization in Central Asia. Policymakers, researchers, and stakeholders can use these insights to advance digitalization and decarbonization efforts in Central Asia. The study focuses on identifying the current situation, as well as plans for digital infrastructure that support decarbonization efforts; analysing the enabling environment, including legal frameworks and regulations; assessing the skills and capacity of local actors; examining the impact of digitalization on reducing GHG emissions; and exploring the challenges and barriers through expert surveys.

 

Борбордук Азияда инфраструктураны санариптештирүү жана декарбонизациялоо: мүмкүнчүлүктөр жана чакырыктар

Рахат Сабырбеков, Бурулча Сулайманова, Айжан Шаршенова

Бул изилдөө ишинде инфраструктураны санариптештирүүнүн жана Борбордук Азиядагы декарбонизациялоого көмөктөшүүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана көйгөйлөрү изилденет. Саясатчылар, изилдөөчүлөр жана кызыкдар тараптар бул маалыматты Борбордук Азияда санариптештирүү жана декарбонизациялоо аракеттерин илгерилетүү үчүн колдоно алышат. Изилдөө учурдагы кырдаалды, ошондой эле декарбонизациялоо аракеттерин колдогон санариптик инфраструктуранын мерчемдерин аныктоого; жагымдуу чөйрөнү, анын ичинде мыйзамдык жана ченемдик укуктук актыларды талдоого; жергиликтүү катышуучулардын көндүмдөрүн жана дараметин баалоого; санариптештирүүнүн парник газдарынын чыгындысын азайтууга тийгизген таасирин изилдөөгө; жана эксперттик сурамжылоолор аркылуу көйгөйлөрдү жана тоскоолдуктарды изилдөөгө багытталган.

Print version

X